Preskočiť na obsah

Stretnutie lokálít so Značkou Európske dedičstvo

Zverejnené 22.11.2023.

Kategória

Dnes sme v Rimavskej Bani privítali vzácnych hostí na stretnutí lokalít so Značkou Európske dedičstvo organizovanom Banskobystrickým samosprávnym krajom. Zúčastnení zástupcovia vlastníkov sakrálnych stavieb, Združenia Gotická cesta, banskobystrického a košického samosprávneho kraja a ich inštitúcii, zástupcovia samospráv a Oblastnej organizácie cestovného ruchu Gemer na stretnutí vo svojich vystúpeniach zhrnuli aktivity v roku 2023, zhodnotili sprístupňovanie kostolov v oboch krajoch počas letnej sezóny a plán aktivít v roku 2024.

Ďakujeme predsedníčke KOCR Banskobystrický kraj Turizmus p. Volenskej, že si pre toto stretnutie vybrala Rimavskú Baňu.

Európske dedičstvo (angl. European Heritage Label) zahŕňa zoznam kultúrneho dedičstva, pamiatok, prírodných lokalít alebo sídiel, vrátane hmotného a nehmotného dedičstva, súčasného aj tradičného ako aj miest na území Európskej únie, ktoré si svojim významom zaslúžia nadnárodnú ochranu.

Európska komisia zaradila súbory stredovekých nástenných malieb v dvanástich kostoloch v Gemeri a Malohonte do zoznamu unikátnych pamiatok s celoeurópskym významom.

Evanjelické chrámy a.v. v Rimavskom Brezove, Rimavskej Bani, Kraskove, Kyjaticiach, Kameňanoch, Štítniku, Ochtinej a Koceľovciach, katolícke kostoly v Chyžnom, Rákoši a Šiveticiach, či kostol reformovanej kresťanskej cirkvi v Plešivci uspeli spomedzi ďalších jedinečných projektov naprieč celou Európou.