Preskočiť na obsah

Stretnutie rodákov a občanov obce Rimavská Baňa 15. jún 2024

Zverejnené 16.6.2024.

Kategória

Stretnutie rodákov a občanov obce Rimavská Baňa jedinečné podujatie, ktoré sa koná v príjemnej a rodinnej atmosfére. Dedina sa zaplní bývalými obyvateľmi, ktorí sa vracajú, aby si zaspomínali na svoje detstvo a mladosť, stretli starých priateľov a rodinu. 15. júna 2024 bola krásna slnečná sobota a my sme sa mohli stretnúť, tí ktorých osud zavial do rôznym krajov Slovenska a Čiech s tými, ktorí v Rimavskej Bani zostali žiť.

Za krásny kultúrny program Ďakujeme Speváckemu zboru Bona Fide, Folklórnemu súboru Kokavan, kapele Ľudo Kuruc Band, našim deťom z Komunitného centra v Rimavskej Bani a večernú zábavu nám zabezpečil Vlado Kožiak ako Kadlubské čáve. Boli všetci výborní a každý si mohol nájsť žáner, ktorý ho zabavil, hoci to bolo hlavne o spomienkach a rozhovoroch.

Veľké ĎAKUJEM patrí všetkým, ktorí pomáhali túto atmosféru vytvoriť. Moderátorke Marianke Resutíkovej, pani Jolane Geľovej a Vlastičke Knappovej, ktoré našich rodákov vítali, našim „gulášistom“, ktorí sa starali aby nikto nezostal hladný, poslancom obecného zastupiteľstva Vladkovi Foľkovi, Jankovi Račákovi, Jankovi Kubaliakovi, Igorovi Bagačkovi a Natálke Dovovalovej.

Bez zázemia šikovných pracovníkov a organizátorov Janky Oravcovej, Martinky Kubaliakovej a Evky Marcišiakovej by sme sa veru nezaobišli. Ruku k dielu priložili aj naši kolegovia z Komunitného centra Marianky a Dežko. Parkovanie a verený poriadok zase naši členovia Miestnej občianskej a preventívnej služby.

Sladké a slané koláčiky zabezpečili Janka Jendrálová, Janka Ridzoňová a pani Bagačková. Ďakujeme.

Za krásne fotografie ďakujeme Danke Vetrákovej.

Všetkým veľké ďakujem.

Príhovor starostky obce Rimavská Baňa Eleny Polóniovej

Dobrý deň

Drahí naši hostia, vážení prítomní, dámy, páni !

Srdečne vás vítam v Rimavskej Bani na spoločnom stretnutí po piatich rokoch. Je pre nás veľkou radosťou vidieť Vás všetkých, ktorí ste prijali naše pozvanie, aby sme sa stretli v našej históriou opradenej dedinke.

Súčasťou nášho slávnostného dňa je aj Deň Mikroregionu Sinec Kokavsko, ktorého je naša obec súčasťou viac ako dve desaťročia. Pri tejto príležitosti chcem srdečne privítať predsedu Mikroregionu a primátora mesta Hnúšte pána Magistra Martina Pliešovského, vítam všetkých Vás vzácni hostia a vás, milí spoluobčania.

Naša obec ako jedna z najstarších v Malohonte má bohatú históriu. Históriu a tradície považujem za jeden z kľúčových pilierov kultúrnej spoločnosti. My sa rozhodujeme o tom, čo ochránime, zachováme a budeme si vážiť. Preto by som chcela upriamiť Vašu pozornosť na 28. apríl 2022, kedy Európska komisia udelila prestížne ocenenie Značka Európskeho kultúrneho dedičstva stredovekým nástenným maľbám v dvanástich lokalitách Gemera a Malohontu. Máme byť na čo hrdí. Medzi ocenenými je aj  náš kostol, čo je veľkou poctou pre našu obec.

Tento skvost, ktorý už stáročia stojí v srdci našej dediny, je ocenený na európskej úrovni. Náš kostol je miestom duchovného pokoja a jeho nádherné fresky sú svedectvom o umeleckej a duchovnej tradícii nášho kraja.

Dovoľte mi podeliť sa o to, o čo sa dlhodobo so zborovou farárkou evanjelickej cirkvi p. Jankou Mihálikovou, poslancami nášho obecného zastupiteľstva, Občianskym združením Gotická cesta, Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Gemer a ďalšími nadšencami usilujeme.  

Ocenenie nám prinieslo  nielen hrdosť, ale aj príležitosť lepšie propagovať naše kultúrne dedičstvo a privítať viac návštevníkov, čím chceme podporiť miestny rozvoj a zachovanie nášho jedinečného dedičstva pre budúce generácie. V evanjelickej fare plánujeme vytvoriť návštevnícke centrum, ktoré bude slúžiť ako zázemie pre kostol v Rimavskej Bani, ale aj pre rimavský okruh Gotickej cesty a jeho službami zvýšime atraktivitu a obslužnosť týchto sakrálnych stavieb. Veríme, že úspešná realizácia tohto zámeru pomôže pri zachovávaní nášho národného kultúrneho dedičstva, prinesie prospech regiónu, tejto dedine a jej obyvateľom.

Vážení hostia, milí spoluobčania!

O našej dedine, jej histórii, ale aj jej budúcnosti, našich plánoch a zámeroch by sme tu mohli hovoriť celé hodiny, ale viem, že sa už tešíte na ďalší program.

Záverom úprimne ďakujem všetkým tým, ktorí sa zúčastnili na prípravách a organizácii 4. stretnutia rodákov obce Rimavská  Baňa.

Chcem sa poďakovať každému z Vás, že ste si našli čas a prišli na toto stretnutie. Je to prejav vášho záujmu a to si úprimne vážime. Zároveň Vám odovzdávam pozdravy od tých, ktorým zdravotný stav alebo povinnosti neumožnili zúčastniť sa stretnutia. Nech sú tieto chvíle plné radosti, nech sa nám podarí vytvoriť spomienky, ktoré budeme nosiť v srdciach dlhé roky.

Ešte raz vás všetkých srdečne vítam a prajem príjemný deň.