Integrovaná územná stratégia udržateľného mestského rozvoja Rimavská Sobota – oznámenie o strategickom dokumente

Zverejnené
16. augusta 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
16. augusta 2021