Oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2022 – 2030

Upravené
02. jún 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
31. mája 2021