Dodatok č. 1 VZN o určení výšky príspevku v materskej škole a v školských zariadeniach zriadených obcou Rimavská Baňa

Zverejnené
14. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
14. decembra 2022 − 28. decembra 2022
Kategória

Prílohy