Dodatok č. 2 VZN č. 3/2019 o určení výšky príspevku v materskej škole a v školských zariadeniach zriadených obcou

Zverejnené
10. decembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
10. decembra 2021 − 24. decembra 2021
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: VZN 3/2019

Prílohy