Preskočiť na obsah

Dodatok č. 2 VZN č. 3/2019 o určení výšky príspevku v materskej škole a v školských zariadeniach zriadených obcou