Dodatok č. 2 VZN o financovaní materskej školy a školských zariadení zriadením obcov

Zverejnené
14. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
14. decembra 2022 − 28. decembra 2022
Kategória

Prílohy