Kalendár vývozu 2023

Zverejnené
5. januára 2023
Kategória

Odvoz komunálneho odpadu sa uskutoční každý tretí týždeň v pondelok.

Ak Vám nebude jedna zberná nádoba postačovať zakúpte si na obecnom úrade ďalšiu, alebo vrecia s komunálnym odpadom uložte do čiernych 1100 l kontajnerov umiestnených na začiatku Repna a pri komunitnom centre.

Ak vykladáte vrecia k zberným nádobám, používate 120 l vrecia na odpad !

(vývoz menších vriec stojí rovnako ako vývoz zbernej nádoby 120 litrovej)

Na uľahčenie separovaného zberu komunálneho odpadu sú na území obce umiestnené kontajnery na sklo, papier a kuchynský odpad. Plasty budeme odvážať spred domov každý štvrtok.

Prílohy