Preskočiť na obsah

Menovanie do funkcie zapisovateľky miestnej volebnej komisie pre voľby

Zverejnené
27. júna 2023
Kategória

Mgr. Elena Polóniová, starostka obce Rimavská Baňa, súlade s § 19 ods. 4 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

menujem

Ing. Janu Oravcovú, narodenú 22.09.1992, bytom Repno 194/43, 980 53 Rimavská Baňa za zapisovateľa miestnej volebnej komisie obce Rimavská Baňa pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnia dňa 30. septembra 2023.

Prílohy