Návrh dodatku č. 1 VZN o určení výšky príspevku v materskej škole a v školských zariadeniach zriadených obcou Rimavská Baňa

Zverejnené
24. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
24. novembra 2022 − 12. decembra 2022
Kategória

Prílohy