Preskočiť na obsah

Návrh dodatku č. 1 VZN o určení výšky príspevku v materskej škole a v školských zariadeniach zriadených obcou Rimavská Baňa