Návrh dodatku č. 2 VZN o financovaní materskej školy a školských zariadení zriadením obcov

Zverejnené
24. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
24. novembra 2022 − 12. decembra 2022
Kategória

Prílohy