NÁVRH Dodatok č. 1 VZN č. 3/2019

Zverejnené
7. septembra 2021
Kategória

VZN o určení výšky príspevku v materskej škole a v školských zariadeniach zriadených obcou

Detaily

Číslo/ID dokumentu: D1 VZN 3/2019

Prílohy