NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021

Zverejnené
7. septembra 2021
Kategória

VZN o určení spádovej materskej školy zriadenej obcou

Detaily

Číslo/ID dokumentu: VZN 1/2021

Prílohy