Preskočiť na obsah

Návrh VZN, ktorým sa zrušuje VZN o financovaní materskej školy a školských zariadení zriadených obcou