Návrh VZN o financovaní materskej školy a školských zariadení zriadených obcou

Zverejnené
11. novembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
11. novembra 2021 − 25. novembra 2021
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: Dodatok 1

Prílohy