Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zverejnené
11. novembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
11. novembra 2021 − 25. novembra 2021
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: VZN 3/2021

Prílohy