Návrh VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Rimavská Baňa

Zverejnené
11. januára 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
11. januára 2022 − 25. januára 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: VZN 1/2022

Prílohy