Návrh VZN o podmienkach poskytovania sociálnej pomoci obyvateľom obce Rimavská Baňa

Zverejnené
22. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
22. novembra 2022 − 6. decembra 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: VZN 5/2022

Prílohy