Návrh VZN o úhradách za sociálne služby poskytované obcou Rimavská Baňa

Zverejnené
22. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
22. novembra 2022 − 6. decembra 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: VZN 4/2022

Prílohy