Návrh VZN o určení výšky príspevku v materskej škole a v školských zariadeniach zriadených obcou

Zverejnené
22. júla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
22. júla 2022 − 7. augusta 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: VZN 3/2022

Prílohy