Preskočiť na obsah

O ÚHRADÁCH ZA KRÁTKODOBÝ PRENÁJOM HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU OBCE RIMAVSKÁ BAŇA