Oznámenie o možnosti nahliadnutia do stáleho zoznamu voličov

Zverejnené
26. augusta 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
26. augusta 2022 − 29. októbra 2022
Kategória

Prílohy