Preskočiť na obsah

Oznámenie o zániku mandátu poslanca a o nastúpení náhradníka na zaniknutý mandát poslanca Obecného zastupiteľstva v Rimavskej Bani

Zverejnené
14. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
14. júna 2022 − 28. júna 2022
Kategória

Starostka obce Rimavská Baňa oznamuje, že s účinnosťou od 02. júna 2022 zanikol mandát poslanca Obecného zastupiteľstva v Rimavskej Bani Ľubomíra Olšiaka podľa § 25 ods. 2 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa ktorého mandát poslanca zaniká, ak sa počas jedného roka nezúčastní ani raz na zasadnutiach obecného zastupiteľstva. Posledná účasť poslanca na zasadnutí obecného zastupiteľstva bola dňa 02. júna 2021.

Prílohy