Preskočiť na obsah

Pozvánka na 12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Rimavská Baňa

Zverejnené
27. mája 2024
Vyvesené na úradnej tabuli
24. mája 2024 − 7. júna 2024
Kategória

V súlade s § 13 ods. 4 písmena a/ zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

z v o l á v a m

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa 5.6.2024 (streda) o 17:00 hodine

v zasadacej miestnosti na poschodí Obecného úradu Rimavská Baňa.

Prílohy