Pozvánka na 20. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Rimavská Baňa

Zverejnené
30. septembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
30. septembra 2021 − 14. októbra 2021
Kategória

V súlade s § 13 ods. 4 písmena a/ zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

z v o l á v a m

20. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa 6.10.2021 (streda) o 17:00 hodine

v zasadacej miestnosti na poschodí Obecného úradu Rimavská Baňa.

Detaily

Číslo/ID dokumentu: XX. zasadnutie

Prílohy