Pozvánka na 24. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Rimavská Baňa

Zverejnené
23. mája 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
23. mája 2022 − 6. júna 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 24/2022

Prílohy