Preskočiť na obsah

Prezidentské voľby 2024

Zverejnené
10. januára 2024
Kategória

Rozhodnutie o vyhlásení volieb je uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú v sobotu  23. 3. 2024  od 7:00 do 22:00 h. Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať v sobotu  6. 4. 2024  od 7:00 do 22:00 h. 

Podľa § 21 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, mesto zverejňuje informáciu o podmienkach práva voliť a práva byť volený. 

Vzory informácie sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky www.minv.sk/?p24-vzory1

Prílohy