Preskočiť na obsah

SMERNICA UPRAVUJÚCA POSTUP OBCE AKO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA PRI ZADÁVANÍ ZÁKAZIEK