Preskočiť na obsah

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín rastúcich mimo lesa v k.ú. Lehota nad Rimavicou