UVEREJNENIE VÝSLEDKOVvolieb poslancov zastupiteľstva a volieb predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja

Zverejnené
2. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 2. novembra 2022
Kategória

Prílohy