Uznesenia z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Rimavská Baňa

Zverejnené
10. decembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 10. decembra 2021
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: XXI. zasadnutie

Prílohy