Uznesenia z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Rimavská Baňa

Zverejnené
3. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 3. júna 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: XXIV/2022

Prílohy