VÝSLEDKY VOLIEB POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA A VOLIEB STAROSTU OBCE

Zverejnené
2. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 2. novembra 2022
Kategória

Prílohy