VZN 3/2022 o určení výšky príspevku v materskej škole a v školských zariadeniach zriadených obcou

Zverejnené
16. augusta 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
15. augusta 2022 − 29. augusta 2022
Kategória

Prílohy