Preskočiť na obsah

VZN č. 2/2021 o miestnych daniach na území obce