VZN č. 2/2021 o miestnych daniach na území obce

Zverejnené
10. decembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
10. decembra 2021 − 24. decembra 2021
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: VZN 2/2021

Prílohy