VZN č. 4/2022 o úhradách za sociálne služby poskytované obcou Rimavská Baňa

Zverejnené
14. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
14. decembra 2022 − 28. decembra 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: VZN 4/2022

Prílohy