VZN č. 5/2022 o podmienkach poskytovania sociálnej pomoci obyvateľom obce Rimavská Baňa

Zverejnené
14. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
14. decembra 2022 − 28. decembra 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: VZN 5/2022

Prílohy