VZN č. 6/2022 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce Rimavská Baňa

Zverejnené
14. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
14. decembra 2022 − 28. decembra 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: VZN 6/2022

Prílohy