VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Rimavská Baňa

Zverejnené
22. februára 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
22. februára 2022 − 8. marca 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: VZN 1/2022

Prílohy