Preskočiť na obsah

Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2021

Zverejnené
25. januára 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
24. januára 2022 − 31. decembra 2022
Kategória

Obec Rimavská Baňa ako správca miestnych daní a poplatkov za tuhý komunálny odpad eviduje a vymáha daňové nedoplatky. V súlade s ustanovením § 52 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z .z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov zverejňuje zoznam daňových dlžníkov  podľa stavu k 31.12.2021, ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160,00 Eur.

Zverejnenie zoznamu daňových dlžníkov na poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je za účelom vytvorenia morálneho tlaku správcu miestnych daní a poplatkov na daňových neplatičov, s cieľom dosiahnuť úplné odstránenie daňových nedoplatkov. 

Detaily

Číslo/ID dokumentu: dlh 2021

Prílohy