Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacích preukazov pre referendum 21.01.2023

Zverejnené
6. decembra 2022
Kategória

Prílohy