Preskočiť na obsah

Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacích preukazov pre voľby do Európskeho parlamentu 2024

Zverejnené
10. apríla 2024
Kategória

Obec Rimavská Baňa informuje voličov, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nemôžu voliť na mieste trvalého pobytu v Obci Rimavská Baňa, že môžu požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie tzv. hlasovacieho preukazu prostredníctvom „Žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu“,

Žiadosť doručia:

  • Osobne na obecnom úrade v Rimavskej Bani, Hlavná 168/4

(najneskôr do 07.06.2024 v úradných hodinách obce);

  • V listinnej forme na adresu: Obec Rimavská Baňa, Hlavná 168/4, 980 53  Rimavská Baňa

(žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu musí byť doručená obci najneskôr do 20.05.2024);

(žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu musí byť doručená obci najneskôr do 20.05.2024).

Prílohy