Preskočiť na obsah

Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacích preukazov

Zverejnené
8. augusta 2023
Kategória

Obec Rimavská Baňa informuje voličov, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nemôžu voliť na mieste trvalého pobytu v Obci Rimavská Baňa, že môžu požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie tzv. hlasovacieho preukazu prostredníctvom „Žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu“, ktorú doručia:

  • Osobne na obecnom úrade v Rimavskej Bani, Hlavná 168/4

(najskôr 16.08.2023 a najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb t.j.: 29.09.2023 v úradných hodinách obce);

  • V listinnej forme na adresu: Obec Rimavská Baňa, Hlavná 168/4, 980 53  Rimavská Baňa

(žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu musí byť doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb t.j.: 08.09.2023);

(žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu musí byť doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb t.j.:08.09.2023).

Prílohy