Preskočiť na obsah

Narodenie dieťaťa

Pri zápise novorodenca do matriky sa vyhotovuje zároveň aj rodný list.

Na vykonanie zápisu narodenia do knihy narodení je príslušný matričný úrad, v ktorého obvode sa dieťa narodilo. Ak sa nezistí, kde sa dieťa narodilo, vykoná zápis matričný úrad, v ktorého obvode sa narodené dieťa našlo. Ak sa dieťa narodí v dopravnom prostriedku, zapíše narodenie matričný úrad, v ktorého obvode bolo narodené dieťa vyložené z dopravného prostriedku.

Praktická rada: Prvý originál rodného listu sa vydáva bezplatne, za vydanie duplikátu sa platí 5 €.