Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rimavskej Bani

Dátum a Čas
08. aug 2022 16:00 – 20:00
Miesto
Zasadačka na poschodí obecného úradu

Obsah pripravujeme.

Zverejnené 3. augusta 2022.
Bez úpravy .