Preskočiť na obsah

Pozvánka na 15. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Rimavská Baňa

Zverejnené 27.1.2021.

Kategória

V súlade s § 13 ods. 4 písmena a/ zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

z v o l á v a m

15. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa 3.2.2021 (streda) o 17:00 hodine

v zasadacej miestnosti na poschodí Obecného úradu Rimavská Baňa.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa bude konať za prísnych bezpečnostných opatrení. Všetci prítomní musia mať rúško.

Text pozvánky nájdete tu.