Pozvánka na 16. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Rimavská Baňa

Kategória

V súlade s § 13 ods. 4 písmena a/ zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

z v o l á v a m

16. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa 7.4.2021 (streda) o 17:00 hodine

v zasadacej miestnosti na poschodí Obecného úradu Rimavská Baňa.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa bude konať za prísnych bezpečnostných opatrení. Všetci prítomní musia mať rúško.

Text pozvánky nájdete tu.

Zverejnené 30. marca 2021.
Bez úpravy .