Preskočiť na obsah

Pozvánka na 17. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Rimavská Baňa

Zverejnené 7.5.2021.

Kategória

V súlade s § 13 ods. 4 písmena a/ zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

z v o l á v a m

17. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa 12.5.2021 (streda) o 17:00 hodine v zasadacej miestnosti na poschodí Obecného úradu Rimavská Baňa.

Pozvánku nájdete tu.