Preskočiť na obsah

Pozvánka na 18. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Rimavská Baňa

Zverejnené 28.5.2021.

Kategória

V súlade s § 13 ods. 4 písmena a/ zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

z v o l á v a m

18. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa 2.6.2021 (streda) o 17:00 hodine

v zasadacej miestnosti na poschodí Obecného úradu Rimavská Baňa, na ktoré Vás týmto pozývam.

Pozvánku nájdete tu.