Preskočiť na obsah

Deň učiteľov 2023

Zverejnené 4.5.2023.

Kategória

19. apríla 2023 prijali pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci Základnej školy s materskou školou Juraja Palkoviča v Rimavskej Bani pozvanie na slávnostné prijatie pri príležitosti Dňa učiteľov.

Príhovor starostky Obce Rimavská Baňa

Milé kolegyne, vážení kolegovia, veľavážení pedagógovia,

vítam Vás v obradnej miestnosti obecného úradu pri príležitosti Vášho sviatku.

Duša mladého človeka je ako notová osnova, melódiu ktorej píše aj pedagóg  svojou obetavosťou, láskou a námahou. Taký je jeho údel. Sám si ho zvolil, veriac, že aj on bude patriť medzi tých, o ktorých Komenský povedal, že „vyučovanie je prácou pováh vznešených“.

V súvislosti so školou existuje krásny latinský výraz „Alma mater“. V stredoveku ním označovali univerzity. Výraz v preklade znamená „Matka živiteľka“. Myslím, že tento pojem by sa mohol s čistým svedomím použiť pre našu školu aj dnes, pretože aj ona žiakov, prostredníctvom Vás učiteľov vyživuje do života potrebnými novými vedomosťami, skúsenosťami i zručnosťami.

Táto neľahká cesta života malej školy so všetkými tými praktickými problémami zriaďovateľa nám už postavila do cesty veľa prekážok. Príbeh našej školy hovorí veľa o tom, ako vníma spoločnosť svoj diel zodpovednosti za zabezpečenie kvalitného vzdelania pre každé dieťa. Súčasná škola a vzdelávací systém podliehajú stále viac ekonomike. Nedostatok žiakov znamená existenčné ohrozenie školy. Desaťročia nazad poznamenali spoločnosť mnohé zásadné zmeny, naša škola však prežila všetko.

Nech bolo akokoľvek, obyvatelia obce v každej dobe videli v múdrosti a vzdelanosti svojich detí svoju budúcnosť.

Nech bolo akokoľvek, škola vždy mala v obci svoje pevné miesto.

Cieľom vedenia obce je zachovať školu v obci nielen pre terajšie deti, ale i pre deti ich detí aj pre všetky ďalšie generácie našich potomkov. Aby aj oni mali možnosť začínať svoju cestu za vzdelaním v priateľskom známom prostredí, medzi rovesníkmi, s ktorými vyrastajú od narodenia, s takmer individuálnou starostlivosťou ľudí, pre ktorých to nie sú len žiaci, ale predovšetkým „naše deti“.

Vážené dámy, vážení páni,

dovoľte mi v mene svojom, ako aj v mene poslancov obecného zastupiteľstva, ale hlavne v mene rodičov, žiakov a občanov Rimavskej Bane poďakovať za Vašu prácu v prospech našej základnej školy. Ďakujem Vám za každú iskru poznania, za ochotu pomôcť a poradiť, obetu a v neposlednom rade za to, že svojim prístupom vo významnej miere prispievate k tomu, aby našu školu a nás všetkých vnímalo okolie v pozitívnom svetle a aby naše vaše deti boli pripravené na život.

Zo srdca Vám prajem dobré zdravie, veľa radosti z práce a z dosiahnutých výsledkov, dobrých, pozorných a premýšľavých žiakov a dobré, podnetné pracovné prostredie na Vaše tvorivé aktivity.

Svoj príhovor ukončím rovnakými slovami ako vlani: „Hlboko sa pokloň oráčovi, lebo dáva chlieb. Ešte hlbšie sa pokloň matke, lebo dáva život. No najhlbšie sa pokloň učiteľovi, lebo zo živej bytosti vychováva človeka.“